top of page

UREJANJE IN TEHNIČNO OBLIKOVANJE  DIPLOMSKE NALOGE, MAGISTRSKE NALOGE, SEMINARSKE NALOGE ALI DOKTORSKE DISERTACIJE ZAJEMA:

- urejanje platnice in naslovnice,

- urejanje ali izdelava avtomatskega kazala (vsebine, slik, grafov, tabel ipd.),

- številčenje poglavij, podpoglavij in strani,

- oblikovanje glave in noge,

- urejanje slogov, pisav, razmikov med vrsticami in poravnave besedila,

- urejanje prelomov strani in odsekov,

- pravilna nastavitev robov,

- vstavljanje in urejanje slik, grafov, preglednic, zaznamkov,

- urejanje seznama virov in literature*,

- urejanje sklicev (citiranje) znotraj besedila*,

- pregled obojestranskega ujemanja virov in sklicev*,

- priprava na obojestranski tisk (zrcalni robovi),

- oblikovanje sprotnih opomb,

- oblikovanje in pisanje enačb,

- vstavljanje prilog,

- pretvorba naloge v PDF ali PDF/A format.

Če ugotovim, da se sklici v nalogi ne ujemajo z viri, vas na to opozorim. Če v nalogi opazim pravopisne napake (denimo dvojne presledke, zatipkane besede in podobno), vas nanje opozorim.

​*Urejanje virov je dodatna storitev.

bottom of page