top of page
Search
  • tanjazuvela

Citiranje in navajanje virov - 3 najpogostejše napake

Pisanje diplomske naloge je zahtevno tudi zato, ker moramo pravilno navajati vire in sklice v besedilu. Pri tem moramo biti natančni in poskrbeti za obojestransko ujemanje virov in sklicev. Če poznamo najpogostejše napake, se jim lahko izognemo.


Navodila za tehnično oblikovanje vsake fakultete predpisujejo, na kakšen način je treba citirati in povzemati vire. Obstaja več vrst znanstvenega aparata, npr. Chicago, MLA, APA, Harvard ... Vsaka fakulteta ima izbran stil navajanja virov, ki ga morajo študenti upoštevati pri pisanju seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije.


Citiranje in vajanje virov knjig, slik, elektronskih virov v diplomski nalogi
Vire navajajmo sproti in bodimo pri tem dosledni.

#1 Neujemanje virov in sklicev


V navodilih fakultet za tehnično oblikovanje je zapisano, da se morajo viri in sklici obojestransko ujemati. Kaj to sploh pomeni? Vsak vir, naveden v seznamu literature, mora biti omenjen v sklicih med besedilom, in obratno - vsak avtor, naveden v besedilu v obliki sklica, mora biti naveden v seznamu literature. Ujemanje mora biti 100 %.


V praksi se pogosto zgodi, da je pisec naloge pri tem nedosleden. Zelo pogosta napaka pri navajanju virov je namreč, da se v besedilu pojavljajo imena avtorjev, o katerih ni "ne duha ne sluha" v seznamu literature. In obratno: v seznamu literature so včasih navedeni viri, ki jih je študent pozabil dodati med sklice v besedilo ali pa jih sploh ni uporabil v nalogi.


#2 Neujemanje letnic


Letnica v sklicih se mora ujemati z letnico, ki je navedena v seznamu literature. V praksi se dogaja, da se študent zatipka. Primer: v seznamu literature je "Korošec (2003)", medtem ko v sklicu piše: "Korošec (2013)". Pri pregledu obojestranskega ujemanja moramo biti pozorni, da se poleg priimkov ujemajo tudi letnice.


Če je nek avtor napisal več del istega leta, moramo letnice v seznamu literature označevati s črkami, npr: Dolenc 2019a, Dolenc 2019b, Dolenc 2019c ... Tudi v sklicih moramo paziti, da k vsaki navedbi "Dolenc (2019)" dopišemo ustrezno črko, da vemo, na kateri vir se nanaša.

Navajanje virov, citiranje, urejanje virov in sklicev, diplomska naloga
Navajanje virov knjig, slik in elektronskih virov mora slediti navodilom za citiranje.

#3 Napačen zapis priimka


Tudi pri pisanju priimka se študenti pogosto zatipkajo. Ni enako, če v seznamu literature piše Kranjc, med sklici pa Krajnc. Preveriti je treba pravilno črkovanje in se tega držati skozi celotno nalogo.


Včasih pa pisec naloge ne ve, kaj je priimek in kaj ime avtorja. To se pogosto dogaja pri jezikih, ki nam niso tako domači. Npr. pri kitajskih, grških, indijskih avtorjih študent včasih ne loči imena in priimka. Avtorja vedno navajamo z njegovim priimkom, zato moramo biti v teh primerih še posebej pozorni in se prepričati, da smo pravilno razumeli, kaj je ime in kaj priimek.


Pisanje diplomske naloge bo veliko lažje, če boste sproti navajali vse vire in tega ne pustili za konec. V primeru, da pri navajanju virov in citiranju potrebujete pomoč, pa se obrnite name in z veseljem vam bom pomagala.


Avtorica: Tanja Žuvela

59 views0 comments

Comments


bottom of page